Limbi


Iată ce trebuie să faceţi pentru a putea fi primit ca membru cu drepturi depline în CCI:

 1. Scrieţi un e-mail sau telefonaţi la biroul Asociaţiei pentru a putea intra în posesia unei CERERI de ADERARE, în funcţie de categoria de membralitate pentru care optaţi, sau puteţi să o copiaţi de pe site.
 2. Ataşaţi cererii dumneavoastră următoarele documente:
  • A. PENTRU PERSOANE FIZICE:
  • B. PENTRU PERSOANE JURIDICE:
   • certificat de Înmatriculare la Registrul Comerţului sau Certificat de Înregistrare Fiscală – copie certificată (adică o copie xerox pe care se înscrie menţiunea “Conform cu originalul”, numele în clar şi semnătura reprezentantului legal al persoanei juridice şi ştampila acesteia),
   • statutul organizaţiei – copie certificată (adică o copie xerox pe care se înscrie menţiunea “Conform cu originalul”, numele în clar şi semnătura reprezentantului legal al persoanei juridice şi ştampila acesteia),
   • sentinţa civilă sau Încheierea Judecătorească – copie certificată (adică o copie xerox pe care se înscrie menţiunea “Conform cu originalul”, numele în clar şi semnătura reprezentantului legal al persoanei juridice şi ştampila acesteia),
   • copie Carte de identitate, buletinul de identitate sau paşaportul reprezentantului.
   • DOWNLOAD "Cerere de aderare pentru persoană juridică"
 3. Expediaţi aceste acte pe adresa: Asociaţia CCI, Strada Teiului nr 16 sc B ap 14 Timisoara Jud. Timis Romania