Conferința Națională CCI 2023

7 – 9 aprilie 2023 la centrul de tabere Purtătorii de Făclie

Crezul Asociaţiei CCI România

Noi credem şi proclamăm:

  • Sfânta Scriptură în forma ei originală dată de Dumnezeu, de inspiraţie divină, infailibilă, vrednică de crezare şi supremă autoritate în ceea ce priveşte credinţa şi trăirea; Sfânta Treime: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt;
  • divinitatea lui Isus Hristos, moartea Lui pentru păcat, învierea din morţi şi reîntoarcerea Sa pe pământ pentru a domni în neprihănire şi glorie;
  • persoana Duhului Sfânt şi lucrarea Sa de convingere, de regenerare şi sfinţire, care locuieşte în fiecare credincios, echipându-l cu daruri în vederea slujirii şi mărturiei;
    necesitatea naşterii din nou, a mântuirii doar prin credinţa în Isus Hristos şi importanţa unei vieţi predate pe deplin voii lui Dumnezeu, în Hristos;
  • biserica – singurul trup universal al lui Hristos care este Capul, chemată spre a fi poporul răscumpărat al lui Dumnezeu.