Campingul Creștin Interconfesional România

Este o asociaţie de centre creştine de tabără, biserici, fundaţii, asociaţii şi persoane fizice implicate în lucrarea cu tabere, conferinţe şi a altor activităţi recreative, asigurând membrilor părtăsie şi servicii reciproc avantajoase care le oferă posibilitatea să îndeplinească mai eficient chemarea unică la care Dumnezeu i-a chemat. 

  • Viziunea CCI e creşterea Bisericii prin tabere creştine.
  • Misiunea CCI este de a facilita părtășia comunității creștine, promovând echiparea și instruirea pentru taberele creștine care să transforme vieți prin evanghelizare și ucenicizare.
  • CCI România face parte din marea familie Christian Camping International, ce are sedii în peste 40 de ţări.
  • CCI România organizează conferinţe anuale de pregătire şi instruire pentru cei implicaţi sau cei care doresc să se implice în taberele creştine.

Crezul Asociaţiei CCI România

Noi credem şi proclamăm:

  • Sfânta Scriptură în forma ei originală dată de Dumnezeu, de inspiraţie divină, infailibilă, vrednică de crezare şi supremă autoritate în ceea ce priveşte credinţa şi trăirea; Sfânta Treime: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt;
  • divinitatea lui Isus Hristos, moartea Lui pentru păcat, învierea din morţi şi reîntoarcerea Sa pe pământ pentru a domni în neprihănire şi glorie;
  • persoana Duhului Sfânt şi lucrarea Sa de convingere, de regenerare şi sfinţire, care locuieşte în fiecare credincios, echipându-l cu daruri în vederea slujirii şi mărturiei;
    necesitatea naşterii din nou, a mântuirii doar prin credinţa în Isus Hristos şi importanţa unei vieţi predate pe deplin voii lui Dumnezeu, în Hristos;
  • biserica – singurul trup universal al lui Hristos care este Capul, chemată spre a fi poporul răscumpărat al lui Dumnezeu.